„Nestydíte se – takový mladý a žebrá!”
„Kdo žebrá – copak nevidíte moji pistoli?”