„Dobrý den, já jsem Prokop Tunel.”
„To jste udělal kus práce, že jo.”
„Ale ne, inženýr Prokop Tunel.”
„Jo, aha, vy ne, ale inženýr prokopl tunel.”