“Dobrý den, to je rádio? Já jsem dneska našla peněženku. A bylo v nísto tisíc korun. A 340 marek. A 108 dolarů. A byl tam i lísteček s adresou.Miloš Novák, Koněvova 8, Praha 10. Zahrajte mu prosím písničku…”