Otevřely se dveře hospody a dovnitř vstoupí Karel. “To není možné, Karle, tebe stará pustila do hospody? ” diví se známý.
“Pustila. Jestli mi nevěříš, tak si to ověř! ”
“Proč bych si to ověřoval, vždyť vidím, že máš na to razítko pod okem. “