“Já bohužel nemohu zaplatit tento měsíc za byt.” “Minulý měsíc jste říkal totéž!” “A nedodržel jsem snad slovo?”