Rozčiluje se žába nad talířem: “Pane vrchní, v té polévce nen ani jedna moucha!!!”