Vážený pane inženýre,
vracíme Vám k přepracování Vaše daňové přiznání za rok 2010.
V kolonce “Vyživované osoby” nemůžete uvádět :
Vláda, parlament, státní a městští úředníci a půl miliónu cikánů.