Úředník na penzi potká svého někdejšího šéfa, který je ovšem také už v důchodu.
„Šéfe, nemohu žít bez práce. Koupil jsem si ve sběru pár kilogramů spisů a doma je zpracovávám.”
„Výborně! Až je vyřídíte, přineste mi je prosím k podpisu.”