O korupci ve státní správě se hovoří vždy v minulém čase.