Z jedné somálské rodiny se ozývá:
“Maminko, já nechci bratříčka.”
“Buď zticha a jez, co je na stole.”