“Čím chceš být, Vašíku?” ptá se učitel.
“Automobilovým závodníkem.”
“A proč jím chceš být Vašíku?”
“Protože mám rád šampaňské.”