Děkan: “Pane kolego, proč jste se rozhodl studovat právě na naší fakultě?”
Student: “Ale otče, nech těch blbých otázek.”