Při hodině tělocviku si žáci lehají na záda a napodobují jízdu na kole.
“Pavlíku, proč necvičíš s ostatními?”
“Protože zrovna jedu z kopce.”