V hodině matematiky učitel podotkne:
“Baví se jen ten, kdo má příklad vyřešen. To znamená, že zde bude absolutní ticho.”