U maturity:
“Jak se jmenujete?”
“František Vopička.”
“A čemu se smějete?”
“Jen tak, mám radost že jsem hned první otázku zodpověděl tak dobře…”