Učitel: “Kolega Novák k tabuli…”
Novák prosí: “Pane profesore, dneska ne.”
Učitel: “A proč bych jako neměl?”
Novák: “Třeba z kolegiality.”