Profesor přednášel atomovou fyziku a napsal na tabuli řadu vzorců.
“Podívejte se, prosím, na tyto výpočty. Na konci máme o pět elektronů méně, než jsme měli na začátku. Kam se poděly?”
V posluchárně je mrtvé ticho.
“No, kam se poděly?” opakuje profesor otázku.
Vtom se ozve z hlouby posluchátny hlas: “Ať nikdo neopouští posluchárnu!”