Student ze Saudské Arábie studující v Praze píše svému otci:
“Tati, všichni se na mě divně dívají, protože všichni jezdí do školy autobusem, jen já autem!”
Otec odpovídá:
“Dobře, synku, posílám ti autobus!”