“Pepíčku, řekni dvě zájmena!”
“Kdo? Já?”
“Výborně Pepíčku.”