Učitel se táže ve třídě: “Ví někdo z vás, co je to magie?”
Třída se ponoří do hrobového ticha. Konečně se nesměle přihlásí jeden žák: “Prosím, nedává se to náhodou do polévky?”