Drahoušku, šeptá manžel v noci manželce,
“kdyby jsem zemřel, vdala by ses znovu?”
“Předpokládám, že ano,” odvětí manželka.
“A spala by si s ním ve stejné posteli jako se mnou?”
“No, jelikož je to jediná postel v domě, tak bych neměla jinou možnost.”
“A milovala by ses s ním?”
“Miláčku,” říká žena shovívavě, “vždyť by to byl můj manžel.”
“A nechala bys ho řídit moje auto?”
“Kdepak,” zívá žena, “on neumí řadit.”