Nejvíce nehod se stane v domácnostech.
Oběti jsou hlavně muži, kteří to musejí jíst.