Povídá tatínek synáčkovi:
˝Synu, deset let jsem pracoval ve Vietnamu.˝
Syn sklopí hlavičku.
Otec pokračuje:
˝Pak jsem dvacet let dělal v Černobylu.˝
A syn sklopí druhou hlavičku.