Pepa se večer vrátil domu a políbil manželku Marušku. Maruška mu jeho polibek vřele oplatila.
Jakpak se ti líbim bez plnovousu, Maruško???
JEŽIŠI, Pepo to seš ty???!