Člověk, který nedokáže mluvit tak, aby mu ostatní rozuměli, je idiot. Chápeš mě miláčku?
“Ne drahá!”