Jaké hlavní cíle si vytyčili jednotlivé sjezdy KSČ?
XV. sjezd: Doběhnout a předběhnout kapitalistické státy.
XVI. sjezd: Udržet s nimi krok.
XVII. sjezd: Neztratit stopu.