Za dob komunismu. Do nožířství přijde zákazník:
“Dobrý den! Máte břitvy, soudruhu?”
“Nejsou.”
Zákazník odešel, ale jiný, který se delší dobu potlouká po obchodě, povídá:
“Proč jste mu řekl, že nemáte břitvy? Vždyť támhleten regál je jich plnej.”
“Jestli si myslí, že já sem nějakej soudruh, tak ať se holí srpem.”