Volá uživatel na technickou podporu, že mu nejde vložit do mechaniky třetí instalační disketa. Technik po delším přemýšlení: “Poslyšte, a vyndal jste vůbec tu druhou?” – “Ne, a to mi připomíná, ta už tam šla taky nějak špatně!”