Stojí malý chlapeček na rohu a hulí. Přistoupí k němu paní a povídá: “Copak by ti asi řekl tatínek, kdyby tě viděl kouřit?”
Chlapeček jen odsekne: “A copak by vám řekl manžel, kdyby viděl, že na ulici obtěžujete cizího chlapa?”