Ve škole mají děti vytvořit věty se slovy “jelikož a pravděpodobně”. Přihlásí se pilná Mařenka a říká: “Jelikož jsem se celý rok pilně učila, pravděpodobně dostanu kolo za vysvědčení.”
“Pěkné,” říká paní učitelka, “a co nám povíš ty, Pepíčku?”
Pepíček, známý sprosťák, se postaví a říká:
Babička běží přes dvůr a v ruce třímá výtisk Izvestijí…”
“No, Pepíčku, to ale není věta na zadaná slova.”
“Ale je, paní učitelko, jen mě nechte domluvit – “Babička běží přes dvůr a v ruce svírá výtisk Izvestijí, a jelikož neumí rusky, pravděpodobně se běží vysrat!”