Povídá maminka pětiletému Pepíčkovi:
“Té šlehačky se nesmíš dotknout ani prstem.”
“A jazykem můžu?”