Víte proč Pepíček Nováků ve fyzice leží se zakloněnou hlavou?
.
.
Snaží se vnímat probíranou látku z jiného úhlu pohledu.