Analogie mezi ženou a počítačem:
1. Většina uživatelů nerozumí jejich vnitřní logice.
2. Sebemenší chyba zůstává v paměti a v nejméně vhodném okamžiku se v
budoucnu připomene.
3. Zpráva “Chybný příkaz nebo název souboru” se nápadně podobá větě “Když
ty nevíš proč, tak já ti to teda vysvětlovat nebudu.”
4. Normální jazyk, kterým komunikují mezi sebou, je pro kohokoliv jiného
naprosto nesrozumitelný.
5. Jakmile se s nimi seznámíte důvěrněji, zjistíte, že polovina vašich účtů je za
jejich doplňky.