Jak hraje cikán se skinheadem kostky?
Skinhead:”Když hodíš 1 až 5 dostaneš pres držku.”
Cikán:”A když padne šestka?”
Skinhead:”Tak házíš znovu.”