Po jednom velkém výpadku proudu si povídají dva policajti:
„Představ si, seděl jsem dvě hodiny ve výtahu.“
„To nic není. Já musel celou tu dobu stát na eskalátorech.“