Policajt přichází k zlodějům, co se právě vloupávají do garáže:
„Jménem zákona, vzdejte se!“
Odchází pryč:
„Hmmmmm… Nevzdali se…“