„Pane řidiči, vy jste pil!“
„To není pravda, pane policajt, Bůh je svědek!“
„To se uvidí, vystupte si oba!“