Jak policajti sází brambory? Vysypou je na hromadu a řeknou: “Jménem zákona, rozejděte se!”