Můžete tu osobu popsat?
“Byla střední postavy a měla plnovous.”
“Byl to muž nebo žena?”