„Tak jsem se doslechl, že mi zahýbáš s manželkou!”
„Ale cukroušku, vždyť víš, že ty jsi můj jediný.”