Kdo je panic?
Nezkušený mladík.
A kdo je panna?
Pohádková bytost.