Pan učitel se ptá Pepíčka: „Pepíčku, řekni mi, co je to málo a co je to moc?”
„Pane učiteli, málo je jedna cihla na barák. Moc je jednou cihlou dostat po hlavě.”