Už je po zvonění a Pepíček vtrhne do třídy v polovně první hodiny a normálně si sedne do lavice i bez pozdravení. “Pepíčku běž za dveře a řekni jak by to udělal tvůj tatínek.” Pepíček jde za dveře, vykopne dveře a zařve: “Tak co vy kurvy, ste mě nečekali co?”