Rozhovor z poradny: “Pijete?”
“Zřídka – čtyřikrát za rok. Ale vždy tři měsíce v kuse!”