V pivu je vitamínů jen málo a z toho plyne, že proto ho musíme pít hodně.