Američan, Rus a Čech diskutují, kdo má rozvinutější živočišnou výrobu. Američan říká: ˝U nás, ve státu Kansas, vyšlechtil Jim Brown krávu, která dojí přímo máslo˝. Rus na to: ˝To nic není. U nás na Uralu, v kolchoze imeni Lenina, vyšlechtil Ivan Ivanovič Ivaněnko krávu a ta dojí máslo přímo v kostkách˝. Čech je kroutí hlavou, drbe se za uchem a pak povídá: ˝Přátelé, to vůbec nic není. To já …, já jsem vyšlechtil jednu krávu a ta vaří, pere, uklízí ….!