Z projevu G. W. Bushe k americkému lidu:”Nepřítel věrolomně napadl naše letouny, když mírumilovně bombardovaly jeho města.”