Víte jak indián pozná, že nastalo období sucha? Že se mu práší za kanoí.