Sire, je tady pojišťovák od Loydů, přišel se vás zeptat, zda nechcete uzavřít životní pojistku. A jakou výhodu by to pro mne mělo? Pro vás žádnou, ale lady by v případě vašeho úmrtí dostala nemalou částku. Tak lady by dostala nemalou částku? Jean, běžte se ho zeptat, zdali by mě nemohl raději odjistit!