Sotva přišla upomínka, sedl si pan Burian a napsal následující dopis: “Velectěný pane! Dovolil jste si napsat mi drzý dopis. Upozorňuji vás, že všechny nezaplacené účty ukládám do přihrádky. Na Nový rok zamhouřím oči, vytáhnu jeden účet a zaplatím jej. Jestli se ještě jednou opovážíte poslat mi takovou upomínku, budete ze slosování vyloučen.”